Psychoterapia Dorosłych Dzieci

 

To forma wsparcia i leczenia psychologicznego dorosłych osób, które wychowywały się w domu, w którym przynajmniej jeden rodzic lub opiekun był uzależniony od alkoholu. Specyfika dzieciństwa i dorastania w takich okolicznościach jest tak duża, że pozostawia często po sobie piętno na całe życie. Termin DDA dotyczy także osób, które wzrastały w rodzinach dysfunkcyjnych innego typu.

Kierowana do osób, które:

  • wychowywały się w domu, w którym przynajmniej jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu
  • odczuwają trudność w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi
  • mają obniżoną samoocenę i trudności w wytyczaniu granic
  • czują się niewystarczająco dobrzy, odczuwają poczucie zagrożenia, lęk przed bliskością.