Grupa wsparcia dla rodziców

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów do udziału w Grupie wsparcia dla rodziców

której celem jest wzmocnienie kompetencji w zakresie opieki nad dzieckiem.

 

Podczas spotkań poruszane będą najbardziej niepokojące tematy dotyczące zabezpieczenia dziecka przed sytuacjami ryzykownymi, umiejętności nawiązywania pozytywnej relacji z dzieckiem, szukanie rozwiązań sytuacji trudnych.

 

Informacje można uzyskać pod numerem 48 3836672

 

Zadane jest realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MONAR, finansowane przez Gminę Miasta Radomia.