misja

Każdy z nas ma w życiu swoiste powołanie, czy misję do spełnienia: każdy musi odkryć swoje przeznaczenie, które wymaga realizacji. Dlatego też nie można jednego człowieka zastąpić drugim, ani też nikt nie może przeżyć życia za kogoś innego. A zatem każdemu z nas wyznaczono wyjątkowe zadanie i dano szczególną możliwość jego wykonania.

Viktor Frankl

 

  • Uważamy, że podstawą leczenia jest psychoterapeutyczne oddziaływanie w celu uzyskania świadomości funkcji uzależnienia w życiu człowieka, zdobycia rzetelnej wiedzy o uzależnieniu, o sposobach radzenia sobie  w sytuacji nawrotu problemu.
  • Podchodzimy z szacunkiem i zrozumieniem do osób, które cierpią w wyniku uzależnienia oraz do ich bliskich.
  • Dążymy do umożliwienia pacjentowi identyfikacji z objawami uzależnienia i przełamania mechanizmów obronnych.
  • Uczymy postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji.
  • Staramy się o sprowokowanie pacjenta do uznania potrzeby wprowadzenia zmian w trybie życia.
  • Kładziemy duży nacisk na wypracowanie alternatywnych do picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych nałogowych zachowań – sposobów spędzania wolnego czasu.
  • Staramy się o włączenie osób najbliższych w proces edukacji i leczenia. Uważamy, że uzupełnieniem naszej terapii są spotkania Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów oraz Anonimowych Hazardzistów i zachęcamy naszych pacjentów, by włączyli się w ten ruch.

 

 

W pracy towarzyszy nam przekonanie, że każda osoba, czująca, że zaczyna mieć kłopoty życiowe związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, przymusów hazardowych lub innych powtarzalnych zachowań powinna poszukać porady specjalistycznej, aby uzyskać profesjonalną pomoc i rzetelną informację na temat zaawansowania problemu i metod leczenia. Pomagamy również wprowadzić w życie skuteczne metody utrzymania się w abstynencji.

Proponowany przez nasz Ośrodek program terapeutyczny jest programem konstruowanym i modyfikowanym przez pracujących w nim terapeutów. Opracowując program wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie zdobyte w wieloletniej praktyce oraz podczas szkoleń i konferencji. Korzystamy z filozofii wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, Anonimowych Hazardzistów oraz z ich programu Dwunastu Kroków.