Ośrodek Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy o uruchomieni w strukturze NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu – Ośrodka Terapii Uzależnień świadczącego pomoc dzieciom i młodzieży borykającymi się z uzależnieniami. Ośrodek Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży mieści się w Radomiu przy ul. Garbarskiej 82/86.

 

Jesteśmy ośrodkiem terapii uzależnień, który prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych i/lub nadużywających gier komputerowych, internetu i telefonu komórkowego. Oferujemy również pomoc dla dzieci z rodzin, w których występuje problem z używaniem alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz dla rodzin dzieci z problemem uzależnień behawioralnych. Pracujemy w oparciu o podejście integracyjne. Pracujemy nad wydobyciem wszystkich sił, zasobów i zdrowych, pozytywnych cech pacjenta, które są niezbędne do rozwiązywania życiowych problemów. Aby osiągnąć cele terapii, pracujemy od rzeczy najprostszych do najtrudniejszych. Leczenie ukierunkowane jest na konkretny cel, skierowane i dostosowane do konkretnego pacjenta.

Pacjent poznaje siebie, swoje uzależnienie i uczy się żyć godnie i odpowiedzialnie. Może sam podjąć decyzję o świadomych zmianach w swoim życiu.

Wizyty odbywają się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i rejestracji. Wymagana jest zgoda rodzica i dziecka.