DDA

 

Cechy charakterystyczne dla osób z syndromem DDA

 

Lęk przed utratą kontroli

 • staram się nie reagować zbyt emocjonalnie
 • lubię kiedy wszystko jest na swoim miejscu
 • czuję się zaniepokojony, kiedy mam świadomość, że nie panuję nad wszystkim
 • czułbym się znacznie lepiej, gdybym miał większy wpływ na to, co się dzieje
 • ktoś w mojej rodzinie nie panował nad sobą
 • w mojej rodzinie miała miejsce przemoc fizyczna
 • w mojej rodzinie chaos wybuchał zupełnie niespodziewanie

 

Lęk przed uczuciami

 • trudno mi wyrażać uczuciami
 • często nie jestem świadom swoich uczuć
 • czasami myślę, że uczucia są wyłącznie ciężarem
 • przeraża mnie, czego mógłbym się dowiedzieć, gdybym pozwolił sobie na jakiekolwiek uczucia
 • w mojej rodzinie nie należało wyrażać uczuć takich jak: wina, skrucha, wstyd, lęk, radość, ból, miłość, złość, smutek

 

Lęk przed konfliktem

 • jeśli pojawia się konflikt, staram się rozładować sytuację
 • uważam, że konflikty są czymś złym i prowadzą do przemocy
 • za wszelką cenę staram się uniknąć konfliktu, dostosowuję się, zmieniam plany
 • konflikt w mojej rodzinie oznaczał przemoc
 • konflikt oznaczał, że ktoś się na kogoś wydzierał
 • w mojej rodzinie konflikt oznaczał, że ktoś mógł mnie opuścić fizycznie/ emocjonalnie

 

Nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności

 • mam skłonność do poczucia odpowiedzialności za wszystko
 • jeżeli trzeba wykonać jakąś dodatkową pracę, zgłaszam się na ochotnika
 • trudno mi odmówić, kiedy ktoś prosi mnie o pomoc
 • pomagałem wszystkim i troszczyłem się o wszystko w mojej rodzinie
 • w mojej rodzinie chwalono mnie, gdy zachowywałem się jak dorosły
 • to ja w mojej rodzinie fizycznie i emocjonalnie troszczyłem się o mojego ojca/ matkę