kontakt

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

26-600 Radom, ul. 1905 Roku 21

NIP 948 116 68 87

 

W związku ze zmianą operatora sieci, dostępne są numery telefonu do Ośrodka:

608-206-472

798-468-798

 

E-mail: odwykradom[@]o2.pl

 

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 19.00

Godziny pracy Ośrodka 8.00 – 20.00

Konto do wpłat:

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Radom ul.1905 Roku 21,

68114020040000320274634462

W tytule przelewu należy umieścić datę porady i nazwisko osoby udzielającej świadczenia