kontakt

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

26-600 Radom, ul. 1905 Roku 21

NIP 948 116 68 87

Numery telefonów do Ośrodka:

Rejestracja: 608-206-472, 798-468-798

E-mail: odwykradom[@]o2.pl

Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00

Wpłaty prosimy kierować na konto:

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Radom ul.1905 Roku 21,

mBank 68114020040000320274634462

W tytule przelewu należy umieścić datę porady, nazwisko osoby udzielającej świadczenia lub datę i temat warsztatu.