OGŁOSZENIE

Pierwsza wizyta

Można uzgodnić rodzaj i termin wizyty telefonicznie. Należy przygotować dowód osobisty, gdyż jest potrzebny nr PESEL. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z rejestracją pod numerami telefonów:  608 206 472,  798 468 798

 

Rejestracje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -18.00

W NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu leczenie uzależnień odbywa się nieodpłatnie. Posiadamy kontakt z NFZ.

Pacjent ma także możliwość skorzystania odpłatnie z wizyty w bezpośrednim kontakcie, wizyty telefonicznej lub wizyty on-line  z terapeutami a także skorzystać odpłatnie z psychoterapii czy naszej oferty ponadstandardowej. Informacje umieszczamy w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

.

 

 

 

Szanowni Pacjenci !!!


W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) uprzejmie informujemy, że jako NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. 1905 roku 21, 26-600 Radom, w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Odpowiadamy za ich wykorzystanie w prowadzonej przez nas działalności w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.
Państwa dane, uzyskane przez nas na podstawie Państwa zgody przy wypełnieniu oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych wykorzystujemy jedynie w celach wykonania wizyt lekarskich, terapeutycznych, informowania Państwa o terminach wizyt i usługach, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania z danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji świadczonych usług.

Jako administrator danych, uprzejmie przypominamy, że mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub zmiany, usunięcia czy ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie ze świadczeń refundowanych przez NFZ.