przyjdź

Świadczymy usługi refundowane przez NFZ. W ramach refundacji udzielamy świadczeń w Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Poradnia Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu służą pomocą tym, którzy mają problem (lub ich bliskim) z:

  • alkoholem,
  • hazardem,
  • Internetem,
  • pracoholizmem,
  • narkotykami,
  • innymi czynnościami przymusowymi.

Poradnia Leczenia Uzależnień

 

Grupy Terapeutyczne:

 

PONIEDZIAŁEK:

17:00 – 19:00 Grupa Terapii Pogłębionej

17:00 – 19:00 Grupa Edukacja

18:00 – 19:00 Grupa Wsparcia dla Rodziców

 

WTOREK

10:00 – 12:00 Grupa Motywacja

17:00 – 19:00 Grupa Wsparcia Terapeutycznego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

16:30 – 18:00 Grupa Problemowa dla Kobiet

17:00 – 19:00 Grupa dla Osób Współuzależnionych

 

ŚRODA

16:00 – 17:45 Grupa Głód

16:30 – 19:00 Grupa Terapeutyczna

 

CZWARTEK

17:00 – 19:00 Grupa dla Osób Współuzależnionych

17:00 – 19:00 Grupa Wsparcia Terapeutycznego dla Osób Uzależnionych Behawioralnie

 

DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ

Terapia odbywa się od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godzinach 8:00 – 14:00 i trwa przez 8 tygodni. Terapię w Oddziale Dziennym poprzedzają spotkanie przygotowujące tzw. Warsztat Wstępny.

 

Tryb przyjmowania Pacjentów

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy, mogą być przyjęci codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00, po uprzednim osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Potrzebne są następujące dokumenty: dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa lub jakikolwiek dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Prosimy również o ewentualne karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia, wyniki badań diagnostycznych itp.

Pierwsza wizyta jest prowadzona przez terapeutę. Celem jest rozpoznanie problemu Pacjenta oraz wybranie wraz z nim najlepszej dla Pacjenta formy leczenia. Ustalenie terminu przyjęcia do Oddziału Dziennego. Przeciwwskazaniem do przyjęcia na terapię dzienną są choroby w stanie ostrym (np. nieleczona cukrzyca, choroby serca i inne). Dlatego należy wcześniej w okresie między rozmową kwalifikacyjną a przyjęciem na oddział, przeprowadzić odpowiednie badania i podjąć leczenie tych chorób.

Akty prawne: Działalność tut. Ośrodka regulują akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.11.112.654 z dnia 1 stycznia 2012 r. zm. Dz.U.11.149.887 art. 225, zm. z.U.11.174.1039 art. 89, zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 76
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz.U. 2012 poz. 739
  3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2009 r. w sprawie trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń.

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.