oferta terapeutyczna

OFERTA TERAPEUTYCZNA

NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

W RADOMIU, UL. 1905 ROKU 21

 

Świadczymy usługi refundowane przez NFZ. W ramach refundacji udzielamy świadczeń w Poradni Leczenia Uzależnień i w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

 

 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu służą pomocą tym, którzy mają problem (lub ich bliskim) z:

  • alkoholem,
  • hazardem,
  • Internetem,
  • pracoholizmem,
  • narkotykami,
  • innymi czynnościami przymusowymi.

 

 

Tryb przyjmowania Pacjentów

 

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy, mogą być przyjęci codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00, po uprzednim osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Potrzebne są następujące dokumenty: dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa lub jakikolwiek dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Prosimy również o ewentualne karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia, wyniki badań diagnostycznych itp.

 

Pierwsza wizyta jest prowadzona przez terapeutę. Celem jest rozpoznanie problemu Pacjenta oraz wybranie wraz z nim najlepszej dla Pacjenta formy leczenia. Ustalenie terminu przyjęcia do Oddziału Dziennego. Przeciwwskazaniem do przyjęcia na terapię dzienną są choroby w stanie ostrym (np. nieleczona cukrzyca, choroby serca i inne). Dlatego należy wcześniej w okresie między rozmową kwalifikacyjną a przyjęciem na oddział, przeprowadzić odpowiednie badania i podjąć leczenie tych chorób.

 

Akty prawne:

Działalność tut. Ośrodka regulują akty prawne:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.11.112.654 z dnia 1 stycznia 2012 r. zm. Dz.U.11.149.887 art. 225, zm. z.U.11.174.1039 art. 89, zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 76
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz.U. 2012 poz. 739
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2009 r. w sprawie trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń.

 

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.