Choreoterapia

Choreoterapia jest metodą terapeutyczną, ale spełnia także funkcję prewencyjną zaburzeń psychicznych i pomaga w pełnym fizyczno – emocjonalnym rozwoju człowieka. Choreoterapia, czyli terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka.

Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem emocjonalnym i fizycznym przez taniec.

Realizator: Alicja Pyclik

 

Realizacja projektu odbywa się w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.